Adepter jobbar i grupp.

Vill du få verktyg och insikter för ett ledarskap med bredare perspektiv?

Ansökan till Ledarskapsakademins följande program pågår 4-25 april!

Ledarskapsakademins kostnadsfria program är för dig som är mellan 25-35 år och vill vara dagens och framtidens ledare med ett samhällsinriktat perspektiv. Du fördjupar dig i ett brett fält av ledarskaps- och samhällsfrågor och får ta del av inspirerande föreläsningar av framstående sakkunniga inom olika branscher, tillsammans med andra ambitiösa och engagerade unga vuxna. Du får modeller, nätverk och träning för att kunna leda och bidra till en positiv utveckling inom din egen organisation och i samhället. Varje höst inleder vi ett nytt program med ungefär 20 adepter.

 

Adepter jobbar i grupp.

Programmet ger dig verktyg för framtidens samhällsinriktade ledarskap

Ansökan till Ledarskapsakademins följande program pågår 4-25 april!

Ledarskapsakademins program är för dig som vill vara dagens och framtidens ledare med ett samhällsinriktat perspektiv. Du fördjupar dig i ett brett fält av ledarskaps- och samhällsfrågor och får ta del av inspirerande föreläsningar av framstående sakkunniga inom olika branscher, tillsammans med andra ambitiösa och engagerade unga vuxna. Du får modeller, nätverk och träning för att kunna leda och bidra till en positiv utveckling inom din egen organisation och i samhället. Varje höst inleder vi ett nytt program med ungefär 20 adepter.

Programmet består av fyra moduler på en och en halv dag under en tidsperiod av knappt ett år och hålls fysiskt på plats i Helsingfors. Modulerna innehåller ledarskapssessioner, interaktiva föreläsningar om ledarskaps- och samhällsfrågor och bygger allmänna ledarskapsfärdigheter och ger särskild övning i att bättre förstå och jobba konkret kring komplexa problem. Du ska jobba aktivt och självständigt; mellan varje modul krävs ca 1–3 timmar självständigt arbete, individuellt och i grupp. Själva modulerna innehåller även 1-2 timmars självstyrt arbete i grupp.

Efter att ansökningarna har kommit in förbehåller sig styrgruppen rätten att välja en grupp som representerar en så stor mångfald som möjligt. Det betyder att vi väljer individer som är möjligast olika med tanke på bakgrund, kön, ålder, boningsort, utbildning, arbetserfarenhet och samhällsintresse. Det gör vi för att säkerställa att det blir tillräckligt bra diskussioner i gruppen och för att deltagarna ska bilda en så heterogen grupp som möjligt.

Läs mer om kursprogrammet och innehållet till respektive modul
Om du blir antagen förbinder du dig till att delta i alla moduler.

Modul 1

Tema: Samhällsinriktat ledarskap och komplexa problem

Ledarskapssession: Personlighet och prestation – Big Five personlighetstest.

Datum: 21-22 november 2024

Modul 2

Tema: Ledarskap och hållbar samhällsutveckling

Ledarskapssession: Högpresterande team – att skapa och leda gott samarbete i team. 

Datum: 6-7 februari 2025

Modul 3

Tema: Komplexa problem över nationsgränserna

Ledarskapssession: Det kommunikativa ledarskapet – förändringssamarbete och storytelling

Datum: 15-16 maj 2025

Modul 4

Tema: Insikter för framtidens ansvarsfulla ledarskap

Ledarskapssession: Lyckas med svåra samtal – att vara både rak och empatisk.

Datum: 18-19 september 2025

När du söker till programmet vill vi att du funderar på

  • Vad du vill ha ut av programmet för att utveckla ditt eget ledarskap? Det kan gälla dina personliga ambitioner eller behov som du känner igen i din egen organisation.
  • Vilka komplexa problem skulle vara värdefulla och relevanta för dig att förstå bättre och kunna jobba med? I ansökningsformuläret ber vi om 1–3 exempel. Det kan handla om att bättre tackla stora globala frågor som energisystemets förnyelse eller mer vardagliga frågor som balansen mellan arbetsliv och familj eller digitaliseringens effekter i organisationer. Exempel på mindre komplexa problem är också bra.

Så här ansöker du om en plats i Ledarskapsakademins sextonde program:

  • Svara på frågorna i frågeformuläret. Frågorna besvaras på svenska.
  • Ladda upp ditt CV i PDF-format. Det kan vara på svenska, finska eller engelska.
  • Sista ansökningsdagen är den 25.4.2024 kl. 23.59. Försenade ansökningar beaktas inte.
  • De inkomna ansökningarna behandlas av Ledarskapsakademins styrgrupp.
  • Vi återkommer med antagningsbeskeden till alla sökande per e-post senast i slutet av juni.

Vid frågor ring verksamhetsledare Nora Ridgewell, 040 4506750, under ansökningstiden på vardagar mellan kl.10-15.