Alumner

Alumnverksamhet

När du har genomfört Ledarskapsakademins program blir du en del av vårt mycket uppskattade alumnnätverk. Genom alumnnätverket upprätthåller du kontakten med dina kurskamrater och träffar alumner från andra program samt möter våra ambassadörer.

Dessutom finns möjligheten att föreläsa eller stå som värd under våra kursprogram och alumnträffar. Det är en unik chans för dig att dela med dig av din egen kompetens och erfarenhet eller din organisation, för både våra alumner och ambassadörer.

Alumner
Alumner

Vad går alumnverksamheten ut på?

Vi ordnar två gånger om året en alumnträff med olika teman och fokus. Detta för att ge dig möjligheten att fortsätta utveckla och bredda de kunskaper du lärt dig under ditt kursprogram och för att hålla dig uppdaterad om det som sker inom olika branscher.

Fokuset ligger på att ge dig verktyg som du kan använda i din egen karriär och kompetensutveckling. Dessutom ordnar vi en gång om året en alumn- och ambassadörsträff där många alumner och ambassadörer medverkar för att ladda inspiration och få nya idéer genom föreläsning, diskussion och mingel för nätverkande.

Några av våra alumner berättar

Bekanta dig mer med våra alumners erfarenheter genom att klicka på bilderna.

Alumn Evelina Wilson

Evelina Wilson

Doktorand i nordisk historia, Åbo Akademi

Jag har haft mest nytta av det nätverk som utbildningen ger en och av den alumnverksamhet som man efter utbildningen får delta i.

Genom verksamheten har jag haft möjlighet att delta i föreläsningar på olika teman och fått olika möjligheter till nätverkande som alltid gett mig ny inspiration framåt. Om man vill lyckas inom sitt eget område är det viktigt att man får möjlighet att träffa andra personer som vill lyckas inom sina egna respektive områden och sådana som redan lyckats och nått toppen inom sina branscher, på så sätt får man se att det är möjligt att lyckas och man får även motivation, tips och råd på vägen. Och den möjligheten har jag fått via Ledarskapsakademin. 

Gick programmet 2014-2015

Alumn Valter Huldén

Valter Huldén

Compliance Officer, Ålandsbanken

Ledarskapsakademin gav mig fina kontakter och insikter om mig själv och min omvärld.

När jag blev antagen till Ledarskapsakademins program år 2018 förväntade jag mig, kort och gott, ledarskapsföreläsningar med experter. På den punkten blev jag inte besviken, de olika modulernas temaområden var högst angelägna för deltagarna, och respektive ämne blev ännu intressantare då föreläsarna bjöd på både sin expertis och sitt engagemang. 

Jag överraskades ändå av att kursen till en så stor del utgjordes av grupparbeten och -övningar, och idag tror jag att alla insikter man fick i diskussioner med de andra deltagarna var den verkliga nyttan med Ledarskapsakademin. Tillsammans med föreläsare och deltagare dissekerade vi större och mindre samhällsfenomen i inspirerande diskussioner, och hela arbetet präglades av en gemensam iver i att förstå sig själv och varandra. 

En förutsättning för en såpass aktiv samverkan är att alla deltagare själva vill engagera sig, och jag har senare förstått att Ledarskapsakademin lägger medveten vikt vid att skapa en god sammanhållning inom varje kurs. Jag tycker detta fungerar utmärkt, och det syns även i ett aktivt deltagande på alumnevenemangen.

Jag rekommenderar verkligen Ledarskapsakademin för dig som är intresserad av att utveckla dig själv och hur du leder och arbetar med andra.

Gick programmet 2018-2019.

Alumn Julia Witting-Mäklin

Julia Witting-Mäklin

Public Affairs, Edenred, Finland&Sweden

För mig var det väldigt värdefullt att tillsammans i grupp reflektera över den förändrade synen på ledarskap och arbetsliv som pandemin hämtade med sig. 

Det var också uppskattat att i grupp ta del av andras problemlösningsmetoder, samtidigt som man lärde sig nya verktyg. Många tror att ledarskapsförmågor är medfött, men jag tror att alla mår bra av att fundera hur man kan vara en god ledare och anpassa sina ledarskapsfärdigheter till situationen. Kontext är viktigt.

Det här, tillsammans med en jätte fin gemenskap var något som Ledarskapsakademin gav mig. Jag rekommenderar programmet för alla som vill fördjupa sig i temat. Ansök och kom med i vår fina gemenskap.

Gick programmet 2020-2021.

Alumn Caius Honkanen

Caius Honkanen

Partner, Welling Lagerstedt & Honkanen Attorneys Ltd

Ledarskapsakademin erbjöd mig värdefulla nya insikter och ett brett nätverk av unga och drivna individer från flera olika branscher. Som jurist är det lätt att fastna inom sin egen professionella bubbla och Ledarskapsakademin bidrog till att vidga vyerna utanför den egna nischen. Programmet erbjöd ett mångfacetterat utbildningsutbud som bestod av intressanta föreläsningar, givande övningar och berikande diskussioner med såväl de övriga kursdeltagarna som gästföreläsarna. En övning från kursen som jag personligen reflekterat över mycket i efterhand bestod av att planera hur man skulle gå till väga för att grunda ett eget företag – en plan som 4 år efter kursens avslutning för min del blev verklighet.

Ledarskapsakademin erbjuder verktyg för att både lära känna och utveckla sig själv. Hur man använder dessa verktyg är upp till var och en. Mycket av innehållet har för mig blivit allt mer aktuellt efter mitt program då jag i egenskap av företagare och förman vill utvecklas som ledare – lärdomarna och utvecklingen tar dock aldrig slut.

Efter programmets slut har vi hållit kontakt med övriga deltagare och träffats då och då under årens lopp. Det har varit intressant att följa med alla övriga deltagares personliga utveckling och höra om nya utmaningar som de tagit sig an.

Genom att gå Ledarskapsakademin blir man även en del av Ledarskapsakademins ständigt växande alumnnätverk som träffas med jämna mellanrum varje år. Under alumnträffarna får man bekanta sig med övriga alumner och Ledarskapsakademins ambassadörer samt lyssna på intressanta föredrag, vilket alltid är en berikande erfarenhet. Avslutningen på ledarskapsakademiprogrammet är alltså ingalunda slutet på resan som
Ledarskapsakademin har att erbjuda.

Sammanfattningsvis kan jag konstatera att Ledarskapsakademin gett mig mycket – både under programmet och därefter. Lärdomarna och insikterna resonerar på olika sätt beroende på vilken fas av sin karriär och i vilket skede av livet man är. Det har varit roligt att märka att specifika situationer i vardagen fortfarande kan väcka kopplingar till frågor vi behandlade under programmets gång.

Gick programmet 2017-2018

Alumn Jenny Vilén

Jenny Vilén

Projektledare, Folkhälsan

Ledarskapsakademin är så mycket mer än bara en ledarskapskurs. Via kursen fick jag absolut verktyg för att bli en bättre ledare, både vad gäller självledarskap och att leda andra, men också en bredare syn på viktiga samhällsfrågor och hur vi kan lösa framtida utmaningar.

Det jag särskilt uppskattade med kursprogrammet var utbytet av tankar och idéer med kurskamraterna. Alla hade olika erfarenheter och bakgrund och diskussionerna var alltid väldigt givande. Det är oerhört värdefullt att få vidga sina vyer och diskutera med personer som jobbar inom helt andra branscher än en själv.

Det bästa är att Ledarskapsakademin inte försvinner efter avklarad kurs, utan då tar alumnverksamheten vid. Jag tar alltid chansen att delta i intressanta utbildningar och nätverksträffar där man får möjligheten att träffa andra alumner och ambassadörer. Jag kan varmt rekommendera Ledarskapsakademin för alla som är intresserade av att utvecklas som ledare!

Gick programmet år: 2016-2017

Otto Luukkanen

Sales Director, LymphaTouch Oy

Ledarskapsakademin var ett utmärkt tillfälle att bekanta sig med personer från helt andra branscher och utbildningar än jag själv. För en businessorienterad ingenjör på ett industriföretag glömmer man ibland att det finns också mycket annan verksamhet som kanske inte syns lika mycket, men som är desto viktigare för vårt samhälle. Roligt nog visade det sig att de utmaningar och frågor kurskamraterna hade var ganska liknande oberoende av bakgrund, så det var roligt att få höra andras erfarenheter och dela med egna. Det var också mycket intressant att få träffa Ledarskapsakademins ambassadörer och bekanta sig med deras organisationers verksamhet. Jag var positivt överraskad hur öppet ambassadörerna delade med sig till och med ganska personliga ledarskapsutmaningar de haft i sina karriärer.

Även om man inte ser sig som en mycket ambitiös eller framgångsrik person kan programmet sporra till att hitta nya sidor av en. Jag var själv inte hemskt intresserad av karriärutveckling eller ledarskap och hade lite konkret erfarenhet i ämnet. Jag hittade Ledarskapsakademin av en slump och programmet verkade intressant, så jag ansökte med och lyckades ändå få möjligheten att delta. Jag är mycket tacksam att jag gick programmet, eftersom det väckte ett intresse i en mer målmedveten självutveckling och nya tankar om hur man kan tackla problem som man stöter på i arbetslivet. Helt konkret gav mig programmets karriärcoachning också självförtroende att ta i tag med nya utmaningar. Jag vågade till exempel söka mig till helt andra arbetsuppgifter än tidigare, vilket banade vägen till det jag sysslar med idag.

Ledarskapsakademins alumnprogram har också varit givande och evenemangen har varit roliga tillfällen där man haft möjlighet att ses med gamla bekanta och också fått träffa nya människor samt höra intressanta föredrag om aktuella ämnen.

Gick programmet 2017-2018

Alumn Katarina Bjurs

Katarina Bjurs

Rektor, Topeliusgymnasiet

En dag dök Ledarskapsakademin upp i mitt SoMe-flöde och jag kände genast att det var något för mig och glädjen var stor när jag blev antagen. Ledarskap har jag till min stora glädje fått diskutera många gånger tidigare, men under Ledarskapsademin fick jag för första gången ingå i ett nätverk av unga ledare från vitt skilda branscher. När skolvärlden möter bankvärlden, startup-företag, tech-branschen och kreativa konstnärer uppstår många diskussioner. Det gav inte bara en extra dimension och ett djup när man talade om samhälle, ledarskap och aktualiteter, utan det var också väldigt inspirerande att få höra andras karriärresa, tankar och synpunkter. Även föreläsarna var väldigt inspirerande och de fungerade samtidigt som exempel på intressanta yrkesroller, karriärvägar och ledarstilar. Programmet har mer än fyllt mina förväntningar. Jag har utvecklats både som person och ledare.

Ledarskapsakademin har gett mig ett värdefullt nätverk som jag har haft stor nytta av även efter programmets slut.

Gick programmet åren 2021-2022

Till sin utbildning är Avellan politices magister från Helsingfors Universitet.

Alumn André Nordman

André Nordman

Project Manager, ABB Oy

Jag valde att ansöka till Ledarskapsakademin för att träffa nya människor och få lära mig mera om ledarskap. På LA kom jag i kontakt med, för mig från tidigare, obekanta, men duktiga ledare och blivande ledare. LA bidrar till en aktualitet inom ledarskap i dagens värld – tillsammans är starkare än ensam. Inom LA-nätverket kan man bolla tankar och idéer med varandra. LA blev ett trevligt avbrott i vardagen, där man för en stund kunde försjunka sig ner i djupa tankar och låta sig trollbindas av föredrag.

LA bidrar genom det mångfacetterade och välorganiserade programmet på individnivå till kontinuerligt lärande av aktuella teman samt självkännedom. På gruppnivå kan man bolla egna tankar med andra deltagare, som delar intresse för ledarskap och samhället och samtidigt knyta nya kontakter. LA tar avstamp i aktuella teman och det kan handla om allt från nationella utmaningar till hur vi kan bidra till hållbarhet. Framstående ledare och experter bidrar till att hålla en hög standard på föredragen. Den aktiva alumnverksamhet LA erbjuder efter avslutat program gör att man kan sammanstråla med andra deltagare från andra program.

I efterhand kan jag konstatera att mina förväntningar uppfylldes med råge. LA är inte en universitetskurs, inte en jobbskolning och inte heller en fortbildning. LA är LA och är unik. LA har en egen touch och där är inbjudan till diskussion centralt. Om ledarskap och samhällets aktuella teman intresserar kan detta vara programmet just för dig

Gick programmet år: 2019–2020

Alumn Azra Arnautović

Azra Arnautović

Projektledare och egenföretagare

Jag uppskattade att Ledarskapsakademin lyfte upp ledarskap på ett mångsidigt sätt; ur många olika perspektiv, ur olika branscher och i olika situationer. De fyra modulerna belyste diverse samhällsfrågor om allt från samhällsbygge till globalisering och allt vävdes ihop till en intressant och ögonöppnande helhet. Mångfalden bland adepterna och talarna gav upphov till många intressanta diskussioner och tack vare Ledarskapsakademins starka samhällsbetoning fick vi ordentliga verktyg att reflektera över vår värld och hur vi uppfattar den.

Trots att ledarskap kan kännas ganska abstrakt blev det plötsligt något som gick att ta på, något som varenda adept kunde relatera till på ett eller annat sätt trots att vi hade olika bakgrund. För det var tryggt i Noras, Helens, talarnas, ambassadörernas och de andra adepternas närvaro, även då tre av fyra våra moduler ordnades online.
Att i en trygg miljö kunna utveckla och även ifrågasätta sitt eget ledarskap och sin uppfattning av ledarskap är en ovärderlig erfarenhet.

Jag rekommenderar att man söker till Ledarskapsakademin om man är ens lite intresserad av konceptet; det är aldrig fel att vara nyfiken och vilja lära sig.

Gick programmet år: 2020–2021

Backman har genom åren gjort nydanande arbete gällande utvärdering, prognostisering, framtidsspaning, digitalt förändringsledarskap och tvåspråkighet. Ledarskapsutveckling är en särskild passion för henne och hon har bildat och ingått i flera olika ledarskapsnätverk.

Alumn Emelie Westerlund

Emelie Westerlund

Inköpschef, Designer, Dress like Marie

Som egenföretagare i ett litet familjeföretag var det väldigt uppfriskande att kastas in i ett nätverk med verksamma inom helt andra brancher. Jag som jobbar med kläder, design och marknadsföring fick se många delar av samhället ur nya perspektiv.

I min LA-kull var vi lärare, politiskt engagerade, personer från byggbrancen, IT, försäljning och en influencer!

Jag fick ett enormt stort utbyte av den termin jag gick på Ledarskapsakademin. Att jag bor på Åland var inget hinder för att delta i utbildningen, LA ordnade boende och resa, och flera alumniträffar har nu gått digitalt.

Föreläsningarna som erbjöds, och de teman som togs upp vidgade mina vyer och gav mig kontakter som jag annars aldrig hade fått. Jag skulle gärna gå igen om en vidare utbilding skulle hållas! Men tills dess får jag hålla till godo med alumniträffarna.

Jag rekommenderar starkt LA till dej som är intresserad av att bygga nätverk, ledarskap och personlig utveckling.

Gick programmet år: 2016–2017

Alumn Johan Wikström


Johan Wikström

Företagare på Novavox Oy Ab

Ledarskapsakademin ger bra lärdom på ledarskap från flera olika synvinklar både från offentliga sektorn, tredje sektorn och privata sektor. På kursen träffar man unga ledare från olika områden. Programmet innehåller fyra olika moduler där du får höra och lära av olika erfarna ledaren från olika organisationer och branscher. Dessa fyra moduler ger dig insyn och kunskap om vad det förväntas av ledaren i dagens förändrande värld.
Man lär sig förstå sina styrkor, svagheter och hur man själv fungerar som ledare i olika situationer.

På Ledarskapsakademin träffar man folk som har olika bakgrunder, utbildning, erfarenheter och samtidigt lär man känna nya personer från olika branscher. Ju mera man sätter in sig i utbildningen desto mera får man ut av programmet. Jag rekommenderar LA till dig som är intresserad av att bygga nätverk, diskutera arbetslivs- och samhällsfrågor och som vill utveckla dig själv som ledare.

Gick programmet år: 2018–2019

Alumn Maria Flemmich

Maria Flemmich

Head of International Sales & Growth, Avidly

Min största lärdom under Ledaskapsakademin var att som ledare är det tillåtet att försöka och göra sitt bästa även då man inte har alla svar än. LA gav ett mänskligt perspektiv på ledarskap. LA består av likasinnade unga ledare samt ambassadörer och ger ett brett nätverk. Jag rekommenderar varmt att söka till utbildningen om du vill lära känna dig bättre som ledare och träffa andra unga och också mer erfarna ledare.

Ledarskapsakademin ger dig verktyg för ledarskap.

Modulerna ger dig en möjlighet att betrakta ledarskap från olika synvinklar – du får höra berättelser om best practices för ledarskap och om misstag som skett även för de mest erfarna ledarna. Du får nya insikter som du kan använda i din vardag som ledare (vare sig du är inom privata eller offentliga sektorn eller leder små eller stora team).

Kurskamraterna, gästföreläsarna, alumnerna och ambassadörerna är alla ledare, oftast i olika branscher, vilket ger ett djup till diskussionerna som du har svårt att få på samma sätt t.ex. bara på din arbetsplats. Ju mer du engagerar dig, frågar och funderar, desto mer får du ut av utbildningen.

Gick programmet år: 2017–2018

Alumn Rasmus Firon

Rasmus Firon

Utredare, Statskontoret

Ledarskapsakademins främsta styrka är perspektivmångfalden. Vår utbildning samlade människor med varierande bakgrund, i olika livssituationer och verksamma i olika branscher och samhällssektorer. Men alla förenades av en nyfikenhet. Alla hade en vilja att dela med sig av sina erfarenheter. De goda samtalen och nätverken man bygger upp under utbildningen upplevde jag som mest givande.

Också utbildningens ansats är bred. Den rymmer många perspektiv. Vi bröt ner frågor om ledarskap på individ-, grupp-, organisations- och samhällsnivå. I mångt och mycket handlar det om grundläggande frågor om mellanmänskliga relationer. Så fort det finns två eller fler personer i ett rum uppstår frågor om ledarskap.

Det kan handla om en arbetsgrupp, en familj, ett kompisgäng – eller ledarskap i en organisation. En god självkännedom, en empatisk förmåga, en förståelse för gruppdynamik och goda kommunikativa färdigheter tror jag är viktiga grundelement. Men ledarskapet sker aldrig i ett vakuum. Lika viktigt är att förstå vilka komplexa samhällsproblem vi står inför, för att kunna vara en del av lösningarna och inte problemen.

Jag kan rekommendera Ledarskapsakademin för dig som är intresserad av att möta nya människor och perspektiv, diskutera samhälls- och arbetslivsfrågor, eller för dig som vill ha en skjuts i karriären. Utbildningen passar alla oberoende av om man är verksam inom offentlig, privat eller ideell sektor.

Gick programmet år: 2019–2020