Alumner3

Det här är Ledarskapsakademin!

Med målsättningen att stötta engagerande svensk- och flerspråkiga unga i Finland med intresse för det samhälleliga och innovativa, som därtill strävar efter ansvarsfulla positioner inom samhällets alla sektorer, har vi format Ledarskapsakademin till den helhet du kan ta del av idag. Vår verksamhet består av en ledarskapsutbildning på ett knappt år samt en aktiv alumn- och ambassadörsverksamhet.

Varje år inleder vi ett nytt ledarskapsprogram, som antar ca 20 personer.

Ledarskapsakademin är en del av Svenska Bildningsförbundet rf. Svenska Bildningsförbundet fungerar som en samlingsplats för samhällsintresserade personer och verkar för att upprätthålla ett starkt, rättsbaserat, demokratiskt och liberalt samhälle där alla människor har sin plats och sina rättigheter, skyldigheter och möjligheter tryggade.

Med målsättningen att stötta engagerande svensk- och flerspråkiga unga i Finland med intresse för det samhälleliga och innovativa, som därtill strävar efter ansvarsfulla positioner inom samhällets alla sektorer, har vi format Ledarskapsakademin till den helhet du kan ta del av idag. Vår verksamhet består av en ledarskapsutbildning på ett knappt år samt en aktiv alumn- och ambassadörsverksamhet.

Varje år inleder vi ett nytt ledarskapsprogram, som antar ca 20 personer.

Ledarskapsakademin är en del av Svenska Bildningsförbundet rf. Svenska Bildningsförbundet fungerar som en samlingsplats för samhällsintresserade personer och verkar för att upprätthålla ett starkt, rättsbaserat, demokratiskt och liberalt samhälle där alla människor har sin plats och sina rättigheter, skyldigheter och möjligheter tryggade.

Hur kan vi som ledare skapa en positiv insats i samhället?

Det är en fråga vi ständigt har i åtanke och även den som styr mycket av vår verksamhet och utveckling. Enligt oss behöver samhället ledare som kan ta hänsyn till de samhälleliga konsekvenserna som våra beslut och den kultur som vi skapar leder till. Vi ska främja ett gott och rättvist samhälle med en hållbar utveckling i stort och smått och på alla plan.

För att kunna möjliggöra detta krävs det ledarskap som har en bred förståelse om olika utmaningar och problemställningar. Ledare som kan förstå och arbeta med komplexa problem.

Vi tror att nyckeln till ett framgångsrikt samhällsinriktat ledarskap, är genom samarbete inom breda nätverk och med flera olika perspektiv och intressenter. Här kan Ledarskapsakademin bidra med verktyg, träning och insikter för dig som vill vara med och påverka samhället. Det ger dig en chans att reflektera över och stärka ditt ledarskap med bredare perspektiv än bara det egna arbetet.

Adepter

Historia

Ledarskapsakademin grundades år 2012 efter en diskussion med nuvarande riksdagsledamot Mats Löfström och VD Carl Haglund. Under samtalet identifierades behovet av ett forum som erbjuder unga vuxna vägledning och inspiration i sin karriär samt tillgång till ett mångsidigt nätverk och möjligheten att utveckla sitt ledarskap.

I samband med utvecklandet av verksamheten identifierades en insikt om att det behövs mer än bara arbetserfarenhet för att skapa en modern karriär. Med detta som grund etablerades Ledarskapsakademin som ett forum för unga vuxna och framtida ledare inom olika branscher; allt från den privata, offentliga och tredje sektorn till det politiska och affärsmässiga. Detta för att få en chans att inspireras och utvecklas inför de roller de strävar efter i sina respektive karriärer och branscher. 

Programmet har kontinuerligt utvecklats under alla år, men genomgick en större förändring under det tionde verksamhetsåret för att bättre bemöta samhället som det ser ut idag. I det förnyade programmet ligger det ett större fokus på samhällsinriktat ledarskap och förmågan att jobba kring komplexa problem, som inte kan lösas utan samarbete inom breda nätverk.

Målet har från början varit, och är fortfarande, att stötta engagerade unga vuxna med intresse för ledarskapsfrågor och det samhälleliga, som strävar efter ansvarsfulla positioner inom samhällets alla sektorer.

Kontakta oss

Har du frågor om Ledarskapsakademin?
Tveka inte att ta kontakt!

Nora Ridgewell

Verksamhetsledare
+358 40 4506750
nora.ridgewell@akademin.fi

Nora_kvadratisk

Våra finansiärer