Info om modulerna

Här hittar du ytterligare information om respektive moduls innehåll samt datum för modulerna:

Program 16

 • Modul 1: 16-17 november 2023
 • Modul 2: 8-9 februari 2024
 • Modul 3: 16-17 maj 2024
 • Modul 4: 19-20 september 2024
 • Modul 1: 21-22 november 2024
 • Modul 2: 6-7 februari 2025
 • Modul 3: 15-16 maj 2025
 • Modul 4: 18-19 september 2025

Modul 1: Samhällsinriktat ledarskap och komplexa problem

Den första modulen handlar om komplexitet och komplexa problem i ledarskaps- och samhällsfrågor. Vi ser på hur man kan identifiera och beskriva komplexitet på ett fruktbart sätt och bygger grunder för systemisk tänkande, beslutsfattande och ledarskap.

 • Ledarskapssession kring personlighet och prestation samt Big Five personlighetstest.
 • Föreläsningar, diskussioner, workshop och grupparbete.

Modul 2: Ledarskap och hållbar samhällsutveckling

Modul 2 handlar om hållbar samhällsutveckling. Modulen ger även kommunikativa verktyg för att leda jämlik och engagerande dialog och kraftfullt samarbete. Ett viktigt innehållstema är den övergripande samhällsagenda som FN:s hållbarhetsmål skapar. Arbetsboken stöder tillämpningen av verktygen i gruppernas arbete kring de valda komplexa problemen.

 • Ledarskapssession kring högpresterande samarbete och att skapa gott samarbete i ett team.
 • Föreläsningar, diskussioner, workshop och grupparbete.

Modul 3: Komplexa problem över nationsgränserna

Den tredje modulen handlar om ledarskap i internationella sammanhang eller globala komplexa problem. Modulen ger verktyg för engagerande kommunikation, inflytande och ledarskap. Arbetsgrupperna tillämpar verktygen i sitt arbete kring de valda komplexa problemen. 

 • Ledarskapssession om det kommunikativa ledarskapet samt förändringsledarskap och storytelling.
 • Föreläsningar, diskussioner, workshop och grupparbete.

Modul 4: Insikter för framtidens ansvarsfulla ledarskap

Modul 4 handlar om ansvarsfullt, samhällsinriktat ledarskap. Modulen sammanfattar verktygen och insikterna kring ledarskap, samhälle och komplexa problem. Modulen ger även verktyg för att klara emotionellt tunga situationer i samarbete och ledarskap.

 • Ledarskapssession kring hur man lyckas med svåra samtal och hur man kan vara både rak och empatisk.
 • Föreläsningar, diskussioner, workshop och grupparbete.