Hållbarhet & Tillgänglighet

För Ledarskapsakademin är det viktigt att agera som en ansvarsfull aktör gällande både hållbarhets- och tillgänglighetsfrågor. I vår ansökningsprocess strävar vi efter att välja en så diversifierad grupp som möjligt. För oss är det viktigt att alla, oavsett social eller ekonomisk bakgrund, ska ha möjlighet att ansöka till programmet.

Våra program är kostnadsfria, vilket gör det möjligt för personer som inte har någon finansiell uppbackning från arbetsgivare eller dylikt att söka. Därtill står Ledarskapsakademin för rese-och boendekostnader för adepterna som deltar i ett pågående kursprogram.

Hållbarhet är ett ständigt återkommande tema på våra evenemang och vi bjuder in talare som är experter inom olika områden så att vi ska kunna belysa temat från så många olika håll och aspekter som möjligt.

Största delen av vår verksamhet sker i Helsingfors, vilket innebär resande inom Finland för en del av deltagarna. Vi uppmuntrar alla att välja de mest miljömässigt hållbara transportmedlen, såsom tåg eller buss.

Ledarskapsakademin finns till för alla och vi jobbar konstant på att utveckla vår verksamhet för att bättre bemöta varje människas individuella behov. Till exempel ordnar vi våra evenemang i utrymmen som är lättillgängliga.

Ser du några brister i vår verksamhet? Hör gärna av dig! Vi strävar hela tiden efter att utveckla vår verksamhet och tar gärna emot förslag på hur vi kan bli bättre.