Kursprogrammet

Varje höst inleder vi ett nytt program med ungefär 20 adepter som alla är mellan 25-35 år.  Under knappt ett år träffas du och dina kurskamrater på fyra moduler som var och en sträcker sig över en och en halv dag. Modulerna består av en helhet med coachning, ledarskapssessioner, föreläsningar, diskussioner och arbete självständigt och i grupp. Ni får modeller, nätverk och träning för att kunna leda och bidra till en positiv utveckling inom din egen organisation och i samhället. 

Varje modul bygger på specifika teman som kopplar till samhälls- och ledarskapsfrågor. Här får du träffa ambassadörer, alumner och framstående experter från olika branscher och organisationer som delar med sig av egna erfarenheter och insikter. Genom föreläsningar, korta inslag och samtal bidrar de med konkreta exempel och tankar kring utmaningar och problem som ledare kan stå inför och behöva tackla. 

Programmet ordnas främst i Helsingfors och huvudstadsregionen. Då du har blivit antagen förväntas du delta i alla fyra moduler, för att försäkra dig om att du får ut mesta möjliga av utbildningen och nätverket samt för gruppgemenskapens skull. När programmet avslutas får du ett diplom och blir en del av vårt unika alumnnätverk.

Adepter diskuterar i grupp.

Grupparbeten med fokus på komplexa problem

Under varje modul får du ta del av en ledarskapssession som leds av en ledarskapscoach samt av interaktiva föreläsningar, diskussioner och workshops tillsammans med alumner, ambassadörer eller andra framstående experter som tangerar olika ledarskaps- och samhällsfrågor.

Utöver detta tillkommer även ett grupparbete, som du jobbar med både under och några timmar mellan modulerna. I det ges du en särskild övning i att bättre förstå och jobba kring komplexa problem. Du får erfarenhet av att konkret planera och genomföra en samarbetsprocess kring det problem som du tillsammans med några andra i gruppen identifierar under er första modul. Det här arbetet stöds av de föreläsningar och ledarskapssessioner som hålls under modulerna samt en arbetsbok som ger er extra verktyg och hjälp med arbetsprocessens struktur.

HÄR kan du ta del av de slutarbeten och slutsatser som adepterna i program 15 presenterade i september 2023.

Varje program är unikt men ramarna är de samma. Genom elementet till höger kan du ta del huvudrubriken för varje modul samt ledarskapssessionernas tema.

Helen Blässar och adepter

En mångsidig grupp ger mervärde i diskussionerna

Ledarskapsakademins program är högt värderade och söktrycket stort. Med målsättningen att skapa en grupp med stor variation och mångfald, både gällande utbildning, kön, ålder, bakgrund och hemort sker en noggrann genomgång av samtliga sökande.

Vi tror att en mångsidig grupp skapar en inspirerande dynamik, ger grund för ett bra diskussionsklimat och därtill ett sammanhang som sträcker sig utanför den enskilda individens egna område i samhället.

Som adept förväntas du aktivt delta i diskussionerna. Talarna uppskattar om deras inlägg leder till en diskussion där de utmanas och får svara på frågor. Dessa samtal och möten blir ömsesidigt inspirerande och givande, vilket uppskattat hos alla parter.

DSC_7946
Styrgruppens ordförande Kristina Wikberg överräcker diplom åt adept.

Nästa ansökningsomgång

Nästa ansökningsomgång är 4-25.4. 2024. Håll utkik på vår hemsida samt i våra sociala medier för mer information gällande ansökningsomgången.