Ambassadörnätverket

En viktig del av Ledarskapsakademin är det fyrtiotal ambassadörer som deltar i verksamheten. Som adept och alumn träffar du dem som föreläsare på programmen och i vår alumnverksamhet där du har möjlighet att diskutera och knyta kontakt. 

Våra ambassadörer kommer från flera olika branscher och har alla en lång erfarenhet av ledarpositioner och är framstående namn inom sina egna områden. 

Ambassadörerna fungerar som Ledarskapsakademins stöttepelare och delar med sig av sina erfarenheter och sitt kunnande till adepterna och alumnerna. Samtidigt får de också en förstahandsinblick i hur dagens drivna unga tänker, vad de värdesätter i sina karriärer och hur de ser på framtiden och på samhället.

Kontakten mellan adept, alumn och ambassadör ger en ömsesidig förståelse för olika tankar, insynsvinklar och perspektiv på ledarskaps- och samhällsfrågor.

Ambassadörer Thomas Wilhelmsson och Marit af Björkesten talar med Ledarskapsakademins verksamhetsledare Nora Ridgewell
Pär Stenbäck och Katja Creutz
Ambassadör Marina von Weissenberg

Våra ambassadörer

Läs mer om våra ambassadörer genom att klicka på respektive persons bild.

Ledarskapsakademins ambassadör Marit af Björkesten.

Marit af Björkesten

Direktör, Yle

Marit af Björkesten är Yles strategidirektör och vice vd. Hon har över 20 års erfarenhet av att leda medier, såväl tv, radio som tidning, alltid med starkt fokus på det digitala förändringsarbetet. 

Tidigare har af Björkesten varit ansvarig chefredaktör för Svenska Yle. Hon har också lett Yles finska nyhetsredaktion 2017 och samarbetat mycket med de nordiska public service-bolagen, bland annat som ordförande för Nordvision. På den kommersiella sidan har hon arbetat bland annat som reporter, nyhets- och kulturproducent, ledarskribent och biträdande chefredaktör på Hufvudstadsbladet. Hon har också styrelse- och förtroendeposter inom medier, musik och utbildning. 

Till sin utbildning är af Björkesten politices magister vid Helsingfors universitet.

Ledarskapsakademins ambassadör Laila Andersson

Laila Andersson

VD och rektor, Prakticum

Laila Andersson är sedan februari 2019 VD och rektor för Svenska Framtidsskolan i Helsingforsregionen, Prakticum. Före det var hon rektor för Mattlidens skola åren 2006 – 2019 under vilken tid hon även var tf rektor i Mattlidens gymnasium läsåret 2017 – 2018. 

Andersson har varit medlem i ledningsgruppen för svenska bildningstjänster i Esbo 2007 – 2019. Hon ställde upp i kommunalvalet 2021 för SFP i Sjundeå och blev invald i fullmäktige. Hon är även ordförande i bildningsnämnden i Sjundeå samt i bildningsnämndens svenskspråkiga sektion. Under åren 2010 – 2020 var Andersson medlem, viceordförande samt ordförande i Styrelsen för Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne. Hon är medlem i delegationen för Helsingforsmission r.f. sedan 2020. 

Utbildningsfrågor samt välmående bland barn och unga har alltid varit hennes passion men utöver det har även idrott stått hennes hjärta nära och Andersson var viceordförande i SFSI, Svenska Finlands Skolidrottsförbund r.f., samt suppleant i styrelsen för FSI, Finlands Svenska idrott, åren 2009 – 2017. Hon är nu styrelsemedlem i Handbollsförbundet sedan år 2022.

Ledarskapsakademins ambassadör Heidi AvellanHeidi Avellan

Politisk chefredaktör, Sydsvenskan

Heidi Avellan jobbade som reporter på Hufvudstadsbladet och näringslivsreporter på Yle under 80-talet. 1990 flyttade hon till Sverige som korrespondent för Hufvudstadsbladet och senare också den danska tidningen Politiken. Avellan har även varit krönikör i Sveriges Radio och andra nordiska tidningar samt jobbat som kommunikationskonsult. Sedan 2005 är hon politisk chefredaktör på Sydsvenskan som utkommer i Malmö och sedan 2014 också för Helsingborgs Dagblad och ingår i företagsledningen för HD-Sydsvenskan. Hon satt också i styrelsen för KSF-media under åren 2010–2019. 

Till sin utbildning är Avellan politices magister från Helsingfors Universitet.

Ledarskapsakademins ambassadör Henry Backlund

Henry Backlund

Grundare, Dermoshop

Henry Backlund är grundare och huvudägare av e-handelsbolaget Dermoshop. Under flera år var han engagerad i kommunalpolitiken och var bl.a. fullmäktigeordförande i hemkommunen. Backlund har startat upp ett antal företag och sitter idag i olika företagsstyrelser. 

Förutom de egna bolagen är han styrelsemedlem i bland annat Försäkringsbolaget Fennia, KuvaSeppälä-yhtiöt och Wellmedic.

Ledarskapsakademins ambassadör Heidi Backman

Heidi Backman

Akademidirektör, Åbo akademi

Heidi Backman är sedan 2021 akademidirektör vid Åbo Akademi. Hon har tidigare arbetat med svenskspråkig utbildning som bl.a. undervisningsråd och direktör under sammanlagt 24 år vid Utbildningsstyrelsen och med både finsk- och svenskspråkiga bildningsfrågor som bildningsdirektör i Grankulla stad i åtta år. Hon har också arbetat på arbetsministeriet, Finlands Kommunförbund och Sydkustens landskapsförbund och hon sitter i styrelserna för bl.a. Svenska Folkskolans Vänner, yrkesinstitutet Axxell och yrkeshögskolan Novia. 

Backman har genom åren gjort nydanande arbete gällande utvärdering, prognostisering, framtidsspaning, digitalt förändringsledarskap och tvåspråkighet. Ledarskapsutveckling är en särskild passion för henne och hon har bildat och ingått i flera olika ledarskapsnätverk.

Ledarskapsakademins ambassadör Mikael Backman


Mikael Backman

VD, Restel

DI från Helsingfors tekniska högskola. Backman har en lång och gedigen erfarenhet genom ledande positioner inom internationell rederiverksamhet. 

Han bl.a. innehaft olika positioner i världens näst största kryssningsrederi Royal Caribbean Cruises Ltd. och i Silja Line. Vid Royal Caribbean Cruises ansvarade Backman för att säkerställa trafiken för 21 kryssningsfartyg. 

Han tillträdde som VD för Viking Line år 2010. I oktober 2014 tillträdde Backman som VD för Restel.

Ledarskapsakademins ambassadör Eva Biaudet


Eva Biaudet

Riksdagsledamot, SFP

Eva Biaudet är sjätte periodens riksdagsledamot för Svenska folkpartiet. Tidigare har Biaudet jobbat som särskild representant för bekämpning av människohandel vid Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE) och som minoritets- och diskrimineringsombudsman. Biaudet har också varit omsorgs- och jämställdhetsminister i Lipponens andra regering åren 1999–2000 samt 2002–2003. 

Biaudet har blivit belönad bl.a. av Förenta staterna för sitt arbete mot människohandel år 2011 och flera andra pris för sitt arbete för jämställdhet och kvinnors rättigheter.

Ledarskapsakademins ambassadör Tom Böhling


Tom Böhling

Professor, Helsingfors universitet

Tom Böhling är tidigare prorektor vid Helsingfors universitet, där han ansvarade för bl.a. tvåspråkighetsärenden, kampusutveckling, jämställdhet och hållbar utveckling. Han är läkare, specialist i patologi och innehar en professur i ämnet. Böhling har tidigare fungerat bl.a. som administrativ överläkare vid HUSLAB och institutionschef vid universitetet. Han har varit ordförande för Finska läkaresällskapet och innehar ett flertal förtroendeposter i olika vetenskapliga samfund. Han är inspektor vid Nylands nations sedan augusti 2018. Sedan 2020 är han också ledamot och viceordförande i Samfundet Folkhälsans styrelse.

Ledarskapsakademins ambassadör Erika Ehrnrooth.

Erika Ehrnrooth

COO Finland, Strawberry

Erika Ehrnrooth är sedan oktober 2022 Chief Operating Officer hos Strawberry med ansvar för Finland. Förut har hon jobbat som VD på bemannings- och rekryteringsföretaget Eilakaisla och i olika ledningspositioner på bolag inom serviceindustrin. Den röda tråden i Ehrnrooths karriär handlar om affärsutveckling och förändringsledarskap samt kombinationen av försäljning och marknadsföring med kundbehovet som utgångspunkt. Flera av företagen har varit familjeägda och samtliga varumärken har varit starka brands. 

Ehrnrooth är fullmäktige- och styrelsemedlem i Stiftelsen Svenska Handelshögskolan och tidigare styrelsemedlem i Eilakaisla koncernens sex dotterbolag. Tidigare har hon suttit med i det kvinnliga nätverket Diamantens styrelse samt Ekonomföreningen Niords styrelse. För Finlands hundraårsjubileum valde Centralhandelskammaren Ehrnrooth till en av de 365 framstående kvinnliga ledarna i Naisjohtajat esiin -kampanjen. 

Till sin utbildning är Ehrnrooth ekonomiemagister från Hanken.

Ledarskapsakademins ambassadör Thomas Elfgren

Thomas Elfgren

Företagare, tidigare kriminalöverkommissarie

Thomas Elfgren jobbade över 40 år på Centralkriminalpolisen, varav 25 år som förundersökningsledare och enhetschef för bekämpning av grov organiserad brottslighet. Numera är han företagare. Förutom utbildning i Finland har han specialutbildat sig bl.a. på FBI Akademin i USA och Storbritannien. Elfgrens karriär präglas av utredningar, utbildning och sakkunniguppgifter vid Interpol, Europol och över 40 länder varav de senaste åren specifikt i Afrika. Han har jobbat som enhetschef på FN krigstribunalen i Haag med ansvar för utredningen av krigsbrott och brott mot mänskligheten i Kroatien. Utöver polisarbetet har han jobbat med människorättsuppgifter i bl.a. Somalien, Somaliland och Eritrea. 

Elfgren har specialiserat sig på psykologisk profilering, krisförhandling och ledarskap. År 2014 utdelades han Global Family Award -priset för sitt särskilda bidrag till främjandet av ett lika, rättvist, öppet och internationellt Finland.

Ledarskapsakademins ambassadör Carl Haglund


Carl Haglund

VD, Veritas

Carl “Calle” Haglund är en av ledarskapsakademins grundare och VD för pensionsförsäkringsbolaget Veritas. Innan det var han Managing Director på Accenture. Haglund är också styrelseordförande för Näringslivets forskningsinstitut Etla och Näringslivets delegation EVA. Tidigare har Haglund bland annat verkat som verkställande direktör för Kaidi Finland, riksdagsledamot, europaparlamentariker, partiordförande för Svenska folkpartiet, statssekreterare och försvarsminister. 

Till sin utbildning är Haglund ekonomie magister från Hanken i Helsingfors.

Ledarskapsakademins ambassadör Casper Herler

Casper Herler

Direktör, Advokatbyrå Borenius

Casper Herler utnämndes till verkställande direktör för Advokatbyrå Borenius i april 2016 efter att han varit delägare i bolaget i fem år. Herler har jobbat som överinspektör vid miljöministeriet samt som universitetsforskare och -assistent vid Helsingfors universitet. Herlers doktorsavhandling i juridik behandlade ansvaret för mark- och grundvattenförorening och retroaktivt ansvar. Herler har även arbetat som miljökonsult på konsultbolaget Pöyry. Han inledde sin karriär som advokat år 2007 och var först delägare på Advokatbyrå HPP och har sedan 2010 varit delägare på Borenius.

Ledarskapsakademins ambassadör Satu Huber

Satu Huber

Tidigare VD

Satu Huber var verkställande direktör på Ömsesidiga Arbetspensionsförsäkringsbolaget Elo åren 2015- 2021. Innan dess var hon vice vd på Elo. Huber verkade åren 2008-2013 som VD på LokalTapiola Pensionsbolag tills Pensions-Fennia och LokalTapiola Pensionsbolag gick samman och bildade Elo i januari 2014. Före det har Huber gjort karriär i bl.a. Citibank och SYP-Merita. Efter bankkarriären var hon 9 år på statskontoret och ansvarade bl.a. för Finlands låntagning. Huber har bl.a. innehaft styrelseuppdrag inom YIT och Arbetspensionförsäkrarna TELA och sitter nu i styrelsen för bland annat Schibsted, Orthex Oyj samt European Money Market Institute. 

Till sin utbildning är Huber ekonomie magister från Hanken i Helsingfors.

Ledarskapsakademins ambassadör Rolf Jansson

Rolf Jansson

VD, Aspo Plc

Rolf Jansson är CEO för Aspo Plc sedan augusti 2021. Innan det, 2016–2021, var Jansson VD för VR-Group Ab och åren 2011–2016 direktör för logistikdivisionen. Han var även koncernens utvecklingsdirektör 2009–2011. Före sin karriär på VR-Group Ab var Jansson Executive Director för Nordea Corporate Finance åren 2007–2009 och före det Principal på Booz Allen Hamilton åren 1999–2007. 

Jansson har styrelseuppdrag bland annat i Ömsesidiga Arbetspensionsförsäkringsbolaget Varma, Sarlin Group, East Office och Palta (Palvelualojen työnantajat). 

Till sin utbildning är Jansson diplomingenjör från Tekniska Högskolan TKK och ekonomie magister från Hanken i Helsingfors.

Ledarskapsakademins ambassadör Ole Johansson

Ole Johansson

Styrelseordförande

Ole Johansson har innehaft flera ledande positioner inom Wärtsiläkoncernen från år 1975 och var koncernchef under åren 2000–2011. Han har varit ordförande i Näringslivets Centralförbund EK samt i Teknologiindustrins Centralförbund, styrelseordförande i Outokumpu Oy, Hartwall Capital Ab och Aker Arctic Technology Inc, viceordförande i Konecranes Oyj Abp samt styrelsemedlem i Svenska Handelsbanken AB (publ). 

Till sin utbildning är Johansson diplomekonom från Svenska handelshögskolan 1974.

Ledarskapsakademins ambassadör Nina Kopola

Nina Kopola

Generaldirektör, Business Finland

Nina Kopola är Business Finlands generaldirektör. Kopola verkade under åren 2011–2018 som VD i Suominen koncernen. Hon började sin karriär i Neste och när Neste Chemicals genom företagsköp övergick i Dynea följde hon med. Under den här tiden innehade hon ett antal positioner inom forskning, marknadsföring och finans och senast divisonschef för Europa verksamheten. Hon har dessutom verkat som styrelsemedlem i flere företag.

Ledarskapsakademins ambassadör Susanna Korpivaara


Susanna Korpivaara

Managing Partner, Rud Pedersen

Susanna Korpivaara jobbar sedan 2021 som Managing Partner för Rud Pedersen Public Affairs i Finland. Rud Pedersen är en kommunikationsbyrå som specialiserar sig på samhällsrelationer. Före hon blev vald till vd jobbade hon på Rud Pedersen som delägare och kundansvarig för social- och hälsovårdssektorn. 

Korpivaara har tidigare jobbat som direktör för samhällsrelationer samt affärsverksamhetsledare för vacciner på ett globalt läkemedelsbolag. Hennes samhällserfarenhet kommer från att hon jobbat som ministerns specialmedarbetare på Miljöministeriet och Undervisnings- och kulturministeriet. 

Hon har också jobbat som generalsekreterare på Finlands Studentkårers Förbund. Till sin utbildning är Korpivaara politices magister från Åbo Akademi, och hon har också en MBA från Henley Business School (University of Reading).

Ledarskapsakademins ambassadör Frank Korsström

Frank Korsström

F.d VD, Accenture Norden

Frank Korsström har arbetat med konsultering i företagsledning i Finland, Sverige och Frankrike i mer än 35 år. Han har koncentrerat sig på strategikonsultering, planering och genomförande av förändringsprogram, digitalisering samt utveckling av verksamhetsmodeller. 

Korsström har jobbat på SIAR, BCG och Accenture. Korsström var VD för Accenture Finland och Norden 2007–2020. Han lämnade Accenture våren 2020, varefter han jobbade med covidrelaterade frågor på EK till slutet av år 2020. Han är nu styrelseproffs och företagare. 

Till sin utbildning är Korsström diplomingenjör och ekonomie magister.

Ledarskapsakademins ambassadör Jussi Laitinen

Jussi Laitinen

VD, Sigrid Juselius Stiftelse

Jussi Laitinen är sedan januari 2018 VD på Sigrid Juselius Stiftelse. Tidigare var Laitinen VD på Aktia från 2008 till mars 2017, då han gick i pension. Före detta hade han gjort karriär i bl.a. Föreningsbanken i Finland, Merita Bank, Merita Nordbanken, Nordea Bank och Ömsesidiga Pensionsförsäkringsbolaget Ilmarinen. 

Därtill innehar Laitinen förtroendeuppdrag i bl.a. Jubileumsfonden för Finlands självständighet Sitra, Diakonissanstalten i Helsingfors, IRF-Institutum Romanum Finlandiae, Berfin Ab samt Statens Pensionsfond VER. Han har dessutom verkat som ordförande för HEX, Helsingforsbörsen. 

Till sin utbildning är Laitinen ekonomie magister från Svenska handelshögskolan.

Ledarskapsakademins ambassadör Stefan Mutanen


Stefan Mutanen

F.d direktör, Samfundet Folkhälsan

Stefan Mutanen var verkställande direktör för Samfundet Folkhälsan till sin pensionering sommaren 2018. Han fungerade som VD från år 2002 och var före det chef för Mjölbolsta friskvårdsdistrikt. Mutanens arbetsuppdrag inom den kommunala sektorn har omfattat uppgiften som föreståndare för åldringshemmet Svedjahemmet och Ekenäs arbetscentral samt socialdirektör i Karis och regionchef för Karis kurscenter under en tidsperiod från 1978 till 1999. För närvarande har han följande betydande förtroendeuppdrag: styrelseordförande i Karis-Pojo Sparbanksstiftelse, styrelseordförande för Svenska Finlands Idrottsförbund och styrelseordförande för Stiftelsen Fokus i västra Nyland.  

År 2012 tilldelades Mutanen titeln socialråd av president Sauli Niinistö.

Ambassadör Ole Norrback

Ole Norrback

F.d minister

Ole Norrback var åren 1979–1987 och 1991–1999 riksdagsledamot för Svenska folkpartiet. Som medlem av Finlands regering åren 1987–1999 var han försvarsminister, undervisningsminister, trafikminister, Europa- och utrikeshandelsminister och nordisk samarbetsminister. Därtill var Norrback ordförande i Svenska riksdagsgruppen 1983-1987 och Svenska folkpartiets ordförande 1990-1998. 

Efter den politiska karriären var Norrback ambassadör i Oslo och Aten. Han var sammanlagt minister i 4370 dagar och förlänades ministertiteln av president Tarja Halonen 2006. 

Norrback fungerade som ordförande för Svenska pensionärsförbundet åren 2007–2021.

Ledarskapsakademins ambassadör Annika Nyberg FrankenhaeuserAnnika Nyberg-Frankenhaeuser

Tidigare direktör, Svenska Yle

Annika Nyberg Frankenhaeuser har arbetat som direktör vid Svenska Yle 2006–2012 och som den första mediedirektören vid de europeiska rundradiobolagens organisation EBU i Geneve 2012–2015. Under tiden i Geneve väcktes ett starkt intresse för fransk kultur och det franska språket, och numera tillbringar hon halva året i den lilla byn Ansouis i Provence. Franskan löper ganska bra men kräver fortfarande jobb, och därtill har hon börjat läsa italienska. 

Nyberg Frankenhaeuser arbetar sedan sommaren 2015 som frilans med olika designprojekt och förbereder en doktorsavhandling inom ramen för finsk designhistoria. Hon är ursprungligen bildkonstlärare från Konstindustriella högskolan och har därtill examina från Helsingfors Universitet och Tekniska högskolan.

Ledarskapsakademins ambassadör Jan D. Oker-Blom

Jan D. Oker-Blom

Head of Public Affairs & Head of Fiskars Village, Fiskars Group

Jan D. Oker-Blom är Head of Public Affairs & Head of Fiskars Village, Fiskars Group sedan 2024. Innan dess var han stadsdirektör för Lovisa stad åren 2017-2024. Innan dess var han VD för Finnish Business Angels Network åren 2012–2017 och företagsfinansieringschef på Aktia Bank Abp 2007–2012. Oker-Blom har också varit vice ordförande för Svenska folkpartiet, medlem av Helsingfors stadsfullmäktige 2005-2017 samt stadsstyrelsen 2006-2012. 

Oker-Blom har innehaft styrelseuppdrag i olika företagsstyrelser, samt flera olika förtroendeuppdrag och är för närvarande bl.a. ordförande för Kymmenedalens El Ab, medlem av delegationen för Helsingfors universitets Alumnförening och styrelsemedlem i Östra Nylands Handelskammare. 

Till sin utbildning är Oker-Blom Master of Business Administration från Helsingfors handelshögskola 2007 och politices magister från Helsingfors universitet 2003.

Ledarskapsakademins ambassadör Carl Pettersson

Carl Pettersson

VD, Elo

Carl (Calle) Pettersson är sedan hösten 2021 VD för Ömsesidiga Arbetspensionsförsäkringsbolaget Elo. Innan dess, åren 2017-2021, var han VD för Veritas Pensionsförsäkring. Pettersson var tidigare vice verkställande direktör på Aktia Bank Abp med ansvar för försäljning och marknadsföring samt strategi och affärsutveckling. Han arbetade också inom Aktia med olika uppgifter inom bl.a. försäljning, digitalisering och produktutveckling. Innan dess arbetade Pettersson bl.a. inom OP-gruppen, Dragsfjärds Kommun och som riksdagsassistent för minister Jan-Erik Enestam.

Ambassadör Alf Rehn

Alf Rehn

Professor of Innovation, Design and Management

Alf Rehn är Professor of Innovation, Design and Management, Syddansk Universitet. Tidigare var Rehn verksam vid Åbo Akademi och han har också verkat som professor vid Kungliga Tekniska högskolan i Stockholm. 2016 utsåg The Thinkers 50 Rehn till en av buisnessvärldens stora tänkare och placerade honom på plats nr 13 av framtidens förmågor. Därtill har tidningen The Times har kallat honom en av framtidens stora stjärnor. Rehn är även känd som författare och talare.

Ledarskapsakademins ambassadör Tomas Ries


Tomas Ries

Associate Professor i strategi och säkerhetspolitik

Dr. Tomas Ries är Associate Professor i strategi och säkerhetspolitik på Försvarshögskolan i Stockholm. Åren 2005–2010 var han direktör på Utrikespolitiska institutet i Stockholm och före det, åren 1997–2004, var han forskare på Försvarshögskolan i Helsingfors. Under sin tid i Helsingfors fokuserade Ries på frågor kring global säkerhet, EU och NATO. 

Till sin utbildning är Ries PhD. Från Graduate Institute of International Affairs, Genève Universitet och B.Sc. (Econ) från LSE, London University.

Ledarskapsakademins ambassadör Pär Stenbäck


Pär Stenbäck

Minister

Pär Stenbäck var riksdagsledamot under åren 1970–1985, samt undervisningsminister 1979–1982 och utrikesminister 1982–1983. Därtill har han varit Svenska folkpartiets ordförande 1977-1985. Åren 1985–1988 var Stenbäck generalsekreterare för Finlands Röda Kors och åren 1988–1992 generalsekreterare för Internationella Röda Kors- och Röda Halvmåne-förbundet i Genève. 

Idag är han president för European Cultural Parliament (sedan 2001) och ordförande för Nya Utrikespolitiska Samfundet i Finland (NUPS) sedan dess grundande 2017. Han är kolumnist i Hufvudstadsbladet sedan 2004 och har publicerat sina memoarer 2007 och 2009 samt boken ”Demokrati under hot?” 2018 (även på finska) samt essäboken ”All världens vägar” 2021. Han har fått ett antal utmärkelser, bland dem Henri Dunant-medaljen, den högsta inom Röda Kors-rörelsen samt ministertiteln som han förlänades 1999.

Ledarskapsakademins ambassadör Peter Stenlund.

Peter Stenlund

Tidigare statssekreterare, Utrikesministeriet

Peter Stenlund var Utrikesministeriets statssekreterare från mars 2014 till februari 2018. Stenlund var sedan Ledande sakkunnig och skötte specialuppdrag på UM innan sin pensionering hösten 2018. Åren 2010–2014 var han understatssekreterare med ansvar för bl.a. utrikesministeriets administration, ekonomi och medborgartjänster och hörde till UMs tjänstemannaledningsgrupp. Åren 2006–2010 var han Finlands ambassadör i Oslo. Före det tjänstgjorde han vid ambassaden i Stockholm. 

Stenlund inledde sin karriär vid utrikesministeriet som specialrådgivare för Europa-ministern 1995 och var därefter chef för det nordiska sekretariatet. Vid utrikesministeriets östlinje har han arbetat som konsultativ tjänsteman för EU:s nordliga dimension samt i uppgifter i anslutning till Finlands ordförandeskap i Arktiska rådet. 

Före diplomatkarriären var Stenlund bl.a. partisekreterare för Svenska folkpartiet åren 1981-1995.

Ledarskapsakademins ambassadör Pia Sundell


Pia Sundell

Verksamhetsledare, Barnavårdsföreningen

Pia Sundell är sedan år 2008 verksamhetsledare för Barnavårdsföreningen i Finland rf. Hon ​är expert i frågor som berör barnets rättigheter, service riktad till barn, unga och familjer​, samt ​inom samhällspåverkan. Sundell har över 20 års erfarenhet inom ledarskap. Dessutom har hon flera förtroendeuppdrag, såsom vice ordförande för Stiftelsen Barnens Dag, Centralförbundet för Barnskydd och för Stationens Barn rf. Hon är även styrelsemedlem i Soste Finlands social och hälsa rf. och Det finlandssvenska kompetenscentret inom det sociala området, samt medlem i Veikkaus förvaltningsråd. Pia Sundell är även politisk aktiv och viceordförande för Svenska Kvinnoförbundet. 

Till sin utbildning är Sundell politices magister från Helsingfors universitet.

Ledarskapsakademins ambassadör Christoffer Taxell


Christoffer Taxell

Minister

Christoffer Taxell var riksdagsledamot för Svenska folkpartiet 1975-1991, samt justitieminister 1979-87 och undervisningsminister åren 1987-1990. Han var ordförande för Svensk Ungdom 1970–1972 och Svenska folkpartiets partiordförande 1985-1990. 

Efter den politiska karriären var Taxell koncernchef för Partek åren 1990–2002. Han har suttit i styrelsen för en rad olika bolag i Finland och Sverige och var bland annat ordförande för Finnair 2003–2011 och för Stockmann 2007–2014. För tillfället är han medlem av styrelsen för Ålandsbanken. Taxell var ordförande för Finlands Näringsliv EK 2005–2006 och för Konstsamfundet 2004–2017. Han har även varit kansler för Åbo Akademi. Taxell förlänades titeln minister av president Martti Ahtisaari år 1998. 

Till sin utbildning är Taxell jurist från Åbo Universitet.

Ledarskapsakademins ambassadör Barbro Teir


Barbro Teir

VD, All Those Perspectives Ab

Barbro Teir jobbar sedan 2017 med ledarskapsutveckling i sitt eget företag All Those Perspectives Ab. Teir var VD och ansvarig utgivare vid KSF Media åren 2014–2016. Under åren 2008–2014 var hon VD för förlaget Söderströms, som 2012 fusionerades med förlaget Schildts. Före det jobbade Teir som reporter, redaktionschef och chefredaktör vid Hufvudstadsbladet och chefredaktör för veckomagasinet Volt – i den rollen erhöll hon Bonniers stora journalistpris 2006 som årets journalistiska förnyare. 

Till sin utbildning är Teir politices magister från Helsingfors universitet.

Ledarskapsakademins ambassadör Carola Teir


Carola Teir

Tidigare styrelseproffs

Carola Teir arbetade mestadels inom industrin, bland annat inom Neste-koncernen där hon ansvarade för miljö- hälso- och säkerhetsfrågor. Åren 1998–2010 innehade Teir flera poster på Fortum som bl.a. miljödirektör, kommunikationsdirektör, medlem av koncernledningsgruppen och direktör för hållbar utveckling. 

Tidigare jobbade hon som styrelseproffs och som volontär. Teir grundade också det kvinnliga nätverket ”Diamanten” år 2005 som bl.a. bedriver mentorverksamhet. 

Till sin utbildning är Teir filosofie magister från Åbo Akademi.

Ledarskapsakademins ambassadör Petra Theman

Petra Theman

Stadsdirektör, Raseborg

Petra Theman är stadsdirektör i Raseborg sedan juli 2022. Theman är diplomat och arbetade senast som minister och ställföreträdande ambassadör på Finlands ambassad i Peking 2019–2021. Tidigare har hon bl.a. varit chef för enheten för offentlig diplomati vid utrikesministeriet och generalsekreterare för Finland Promotion Board 2014–2018, och har utöver det arbetat med frågor som berör USA, Latinamerika, Syd-Europa, utrikeshandel, kommunikation, jämställdhetsfrågor och FN. Hon har arbetat på ambassaderna i Buenos Aires och Stockholm. Åren 2008–2013 var Theman VD för Favex, Finnish Film & Audiovisual export, numera en del av Audiovisual Producers of Finland. 

Hon har även varit kommunikationschef inom IT-industrin och har erfarenhet som sträcker sig från mexikanska ungdomsfängelsen till internationella organisationer och styrelsearbete i bl.a. Filmstiftelsen. 

Till sin utbildning är Theman är politices magister från Åbo Akademi.

Ledarskapsakademins ambassadör Astrid Thors


Astrid Thors

Tidigare högkommissionär

Astrid Thors har åren 2013–2016 fungerat som Högkommissionär för frågor angående nationella minoriteter inom Organisationen för samarbete och säkerhet i Europa, OSSE. I sitt arbete inom konfliktförebyggande och minoritetsrättigheter hade hon de 57 OSSE deltagarstaterna som sitt arbetsfält. 

Thors fungerade som ledamot av Europaparlamentet 1996–2004 och efter det riksdagsledamot för Svenska folkpartiet åren 2004–2013. Under åren 2007–2011 var hon migrations- och Europaminister. Mellan åren 2000–2005 var Thors ordförande för Finlands Unicef och åren 1981–1983 ordförande för Svensk Ungdom, den första kvinnan på den posten. 2011 tilldelades hon Fredrika Runeberg stipendiet. 2018–2021 var hon viceordförande för Konstuniversitetets styrelse. 

Sedan 2017 har Thors varit viceordförande för Liberal International, en internationell sammanslutning av över 100 liberala politiska partier.

Ledarskapsakademins ambassadör Sture Udd

Sture Udd

VD, UpCode Ltd

Sture Udd är verkställande direktör för UpCode Ltd. Udd har varit företagare hela livet och leder UPC Center som innefattar Knowledgecenter/UPC Konsult, UpCode mobil informationshantering, UPCMedia samt Europas ledande tryckta kommunikationsfabrik UPC Print. Han är också den drivande kraften bakom Wasa Innovation Center 

Till sin utbildning är Udd jurist från Helsingfors Universitet.

Ledarskapsakademins ambassadör Christoph Vitzthum


Christoph Vitzthum

VD, Fazer-koncernen

Christoph Vitzthum är koncernchef för Fazer-koncernen sedan 2013. Tidigare har han arbetat i olika ledande positioner inom Wärtsilä. Han är ordförande i Konecranes Oyj, Hanken och Varmas förvaltningsråd samt ledamot i Nordstjernan AB, Oras Invest Oy och CMI – Martti Ahtisaari Peace Foundation. 

Till sin utbildning är Vitzthum ekonomie magister från Svenska Handelshögskolan.

Ledarskapsakademins ambassadör Marina von Weissenberg


Marina von Weissenberg

Miljöråd, Miljöministeriet

Marina von Weissenberg har arbetat på miljöministeriet sedan 1992, under år 1993 på Skogsforskingsinstitutet, för att sedan återvända till miljöministeriet 1994–1995 som EU praktikant inför Finlands EU medlemskap. Sedan 1996 har von Weissenberg innehaft olika tjänster på miljöministeriet, såsom planerare, överinspektör, konsultativ tjänsteman och nu miljöråd. Sedan mars 2021 är hon Finlands huvudförhandlare för konventionen om biologisk mångfald (CBD) på miljöministeriet. 

von Weissenberg representerade Europa i Internationella naturvårdsunionens styrelse 2008–2016 och fungerade som dess vice-president 2013–2016. Hon har tilldelats Riddartecknet av Finlands Lejons orden 2012. 

Till sin utbildning är von Weissenberg politices magister från Åbo Akademi.

Ledarskapsakademins ambassadör Ulla-Maj Wideroos

Ulla-Maj Wideroos

Tidigare riksdagsledamot

Ulla-Maj Wideroos var åren 1995–2015 riksdagsledamot för Svenska folkpartiet och andra finansminister åren 2003-2007. Därtill har hon varit Svenska riksdagsgruppen ordförande åren 1999-2003 och 2007-2011. Åren 1986–1989 var hon kretsordförande för SFP i Österbotten och åren 2007–2009 ordförande för Folktinget. Wideroos har även suttit som ledamot i Närpes stadsfullmäktige. 

Före den politiska karriären var Wideroos åren 1986–1995 kommundirektör i Oravais. Hon har också suttit i styrelsen för Åbo Akademi samt varit styrelseordförande för Österbottens förbund. 

Wideroos är sedan 2022 ordförande för Svenska pensionärsförbundet. Hon sitter även i kyrkofullmäktige i Närpes för listan En kyrka för alla, samt är ombud för Kyrkomötet i Borgå stift.

Ledarskapsakademins ambassadör Kristina Wikberg

Kristina Wikberg

Ordförande för Ledarskapsakademins styrgrupp

Kristina Wikberg är sedan november 2022 ordförande för Ledarskapsakademins styrgrupp. Hon har tidigare verkat som ledare i olika organisationer och har engagerat sig i samhälls-, ledarskaps- och arbetslivsfrågor under en lång tid, bl.a. genom mentorskap för unga kvinnor. Wikberg har jobbat som direktör och ansvarig för svenska och internationella ärenden på Finlands Kommunförbund, som sektordirektör för bildningsväsendet i Esbo stad, som jurist på Nylands sjukvårdsdistrikt samt som ministerspecialmedarbetare. Under hela sitt liv har hon varit verksam i många organisationer. Som hobby har hon fött upp labradorer i närmare 40 år.

Ledarskapsakademins ambassadör Thomas Wilhelmsson

Thomas Wilhelmsson

Kansler Emeritus, Helsingfors universitet

Thomas Wilhelmsson är professor i civil- och handelsrätt och innehade ställningen som Helsingfors universitets rektor 2008-2013, under vilken tid den djuptgående universitetsreformen genomfördes. 2013–2017 var Wilhelmsson universitetets kansler. Mellan åren 1998 och 2008 fungerade Wilhelmsson som universitetets prorektor med ansvar för svenska- och internationella ärenden. Han har publicerat ett flertal publikationer inom avtals-, konsument- och europarätten. Wilhelmsson är hedersdoktor vid universiteten i Uppsala, Oslo och Tartu och år 2011 tilldelades han det nordiska juristpriset från Knut och Alice Wallenbergs stiftelse. 

Wilhelmsson är kansler emeritus och rektor emeritus och är sedan januari 2018 styrelseordförande för Åbo Akademi. Thomas var även ordförande för Ledarskapsakademins styrgrupp 2017–2022.