Grupparbeten kring komplexa problem

En del av kursprogrammet innefattar ett grupparbete som adepterna jobbar med både under och mellan varje modul. Under den första modulen identifierar adepterna ett komplext problem de vill arbeta med och bildar grupper som ska jobba tillsammans under hela programmet.

Genom det här ges adepterna en särskild övning i att bättre förstå och jobba kring komplexa problem. De får erfarenhet av att konkret planera och genomföra en samarbetsprocess kring det problem de valt ut.

Här hittar du de slutarbeten och slutsatser som grupperna i program 15 presenterade på deras sista modul i september 2023.